Γιατί αποσύρω το παλιό μου αυτοκίνητο;

απόσυρση αυτοκινήτων
απόσυρση αυτοκινήτων
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αν το όχημα ανήκει σε Ιδιώτη, απαιτούνται:

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 4. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία
 5. Υπεύθυνη δήλωση για την παράδοση του οχήματος (θεωρημένη) από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία
 6. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 7. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας (χορηγείται από την εφορία)

Αν το όχημα ανήκει σε Εταιρία Ο.Ε. ή ΕΕ, απαιτούνται:

 1. Φωτοτυπία του εταιρικού
 2. Άδεια κυκλοφορίας
 3. Πινακίδες κυκλοφορίας
 4. Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 5. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία από το διαχειριστή
 6. Υπεύθυνη δήλωση για την παράδοση του οχήματος (θεωρημένη) από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία
 7. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής άνευ αξίας
 8. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
 9. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας (χορηγείται από την εφορία)

Αν το όχημα ανήκει σε Ανώνυμη Εταιρία, απαιτούνται:

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 4. ΦΕΚ εκπροσώπησης Δ.Σ.
 5. Πρακτικό Δ.Σ. περί της απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 6. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής άνευ αξίας
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
 8. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία από το διαχειριστή
 9. Υπεύθυνη δήλωση για την παράδοση του οχήματος (θεωρημένη) από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία
 10. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας (χορηγείται από την εφορία)

απόσυρση αυτοκινήτων
απόσυρση αυτοκινήτων
 

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

Κατεβάστε το έντυπο εδώ

Εξουσιοδότηση για παράδοση οχήματος προς καταστροφή

Κατεβάστε το έντυπο εδώ

Επικοινωνήστε σήμερα

Έχετε απορίες; Καλέστε μας στο

2310 46 46 66

2310 939 206

ή χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας

Εποικοινωνία